Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážíme si vaší důvěry a
záleží nám aby vaše osobní údaje byly chráněny před
zneužitím. V těchto zásadách se dočtete jak jsou osobní údaje
zpracovány, zabezpečeny, k čemu a pro koho jsou určeny. Tyto
zásady se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady EU
2016/679 (GDPR)

Společnost Karel Hunčovský se sídlem Markvartice 332 PSČ 40742 IČ 49116118
provozující inzertní portál www.razdvatri.cz se řídí těmito níže uvedenými zásadami.

Subjekt údajů je každý registrovaný
uživatel portálu www.razdvatri.cz

Osobní údaj jsou informace, které
subjekt údajů uvede
při registraci a slouží k
identifikaci konkrétní fyzické osoby.

Tyto zásady jsou nedílnou součástí Všeobecných
obchodních podmínek portálu
razdvatri.cz a
subjekt údajů uděluje souhlas s jejich uplatněním.

Osobní údaje, které zpracováváme

Jedná se o tyto údaje, které
uvedete při registraci - vaše
přihlašovací jméno a příjmení (nebo přezdívku) emailovou
adresu, heslo a telefonní číslo. Při zveřejnění
inzerátu to bude také lokalita, což umožní ostatním
uživatelům souhrnný přehled nabízených předmětů v určité oblasti. Dále
zpracováváme adresu internetového protokolu (IT). Používáme soubory cookies,
podrobnosti najdete zde zásady používání souboru cookies

Ve správě vašeho účtu si můžete nastavit a rozhodnout se,
které údaje budou na portále razdvatri.cz viditelné pro ostatní
uživatele (jméno, emailová adresa, telefonní kontakt)

Kdo má přístup k osobním údajům

Vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, tyto služby nám
zajišťuje a poskytuje společnost CORE 1. Do systému mohou
nahlížet a mají přístup pouze
pověřené osoby za společnost CORE 1 a společnost Karel Hunčovský.

V případě, že u vašeho inzerátu není uveden žádný kontakt, může vás jiný uživatel
kontaktovat pouze prostřednictvím připraveného formuláře a
systém našeho portálu vám zašle emailové sdělení o konkrétní
poptávce s kontaktem na uživatele.

Doba po jakou uchováváme osobní údaje

Po celou dobu vaší registrace na portále razdvatri.cz uchováváme vaše osobní údaje.
Pokud se rozhodnete zrušit registraci a již dále nevyužívat
našich služeb můžete tak učinit ve správě vašeho účtu. Po
té však budeme vaše osobní údaje uchovávat v systému po dobu 3
let. Je to z důvodu případného zjištění či řešení
protiprávního chování a také na ochranu ostatních uživatelů.

Práva subjektů údajů

1.) Máte právo na výmaz
osobních údajů, pokud je splněný některý z důvodů článku
17 GDPR

2.) Máte právo na omezení
zpracování osobních údajů v případech uvedených v článku 18
GDPR

3.) Máte právo požadovat
přístup k osobním údajům a k informacím specifikovaným v
článku 15 GDPR

4.) Máte právo dle článku
34 GDPR být informován o porušení zabezpečení osobních údajů

5.) Máte právo vznést
námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR

6.) Máte právo na opravu
nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

7.) Máte právo podat
stížnost u dozorčího orgánu, kterým je Úřad pro ochranu
osobních údajů www.uoou.cz

Práva společnosti

Společnost má právo tyto
zásady měnit a to v případě technologických či právních
změn. Každá taková změna bude vždy zveřejněna na portále s
uvedeným datem platnosti.

Poslední revize: 25.5. 2018

Kontaktní údaje

Krom výše uvedené adresy
společnosti nás můžete kontaktovat info@razdvatri.cz